Flyskrekk - Frykten for å fly

FlyverI 2004 ble 308 mennesker drept i veitrafikken her i landet. Samme år døde to mennesker i flyulykker. Det dør flere mennesker på de amerikanske veiene i løpet av et halvt år enn det har gjort i samtlige ulykker med større jetfly. Hvis norsk luftfart hadde hatt like høye dødstall som veitrafikken, hadde politikerne ropt etter reformer.

Vi har vent oss til å kjøre bil. Det synes vi er trygt. Paradoksalt nok, for på veien er det ikke uvanlig å møte biler med en møtehastighet (min fart pluss din fart) på opp til 200 kilometer i timen. Og det med bare en meters avstand mellom bilene! Det ville jeg kalt nestenuhell. Om bord i fly er det varslingssystemer som forteller om møtende fly er på kollisjonskurs. I tillegg har flygerne prosedyrer for å komme seg unna i et romslig himmelrom. Bilistene har ingen av delene.

FlyverI 2005 var det 19,2 millioner flyavganger med vestligbygde sivile jetfly. De fløy til sammen 40 millioner flytimer. Året etter var det 0,32 havarier pr million flygninger med mindre regionale fly i Europa. Noen statistikker sier at en må fly daglig i 14.000 år før en utsettes for en ulykke. Antall omkomne i flyulykker er nokså likt fra år til år, men antall flygninger øker voldsomt. Derfor kan vi si at flysikkerheten blir stadig bedre.

Vi kan bla opp den ene statistikken mer overbevisende enn den andre. Likevel har omkring 40 prosent av passasjerene en eller annen form for frykt for å fly.

Kapitlet fortsetter med eksempler på ulykker som gikk bra, selv om motorene stanset i luften.

 

 

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT