Satelittnavigasjon

FlyverSatellittnavigasjon går under begrepet GNSS, og ikke GPS som folk flest tror. GNSS står for Global Navigation Satellite System, og er et fellesbegrep for satellittnavigasjonssystemene GLONASS, Baidu, Galileo, MTSAT og GPS.

Vi tenker gjerne på GPS som det eneste tilgjengelige satellittnavigasjonssystemet. GPS har eksistert i mange år, og er det eneste operative systemet. GPS består av minimum 24 satellitter som går i seks ulike baner nesten 20.000 kilometer over oss. Det blir minimum fire satellitter pr bane. GPS er utviklet og eid av det amerikanske forsvaret for å fylle deres militære behov. Deretter snek sivilistene seg inn på militært område.

FlyverDe andre systemene er på vei. Russerne er kanskje nærmest med sitt satellittnavigasjonssystem som de kaller GLONASS. De har ikke så mange satellitter i bane ennå, men regner likevel med å dekke hele kloden fra 2009. Kineserne arbeider med et system de kaller Baidu, og i Japan arbeider man med MTSAT. Vi europeere kan ikke være noe dårligere, så vi arbeider med vårt eget satellittnavigasjonssystem som heter Galileo. Systemet skal bestå av 30 satellitter utplassert 23.222 kilometer over oss. 27 satellitter skal være i bruk fordelt på tre baner, og tre satellitter skal være i reserve dersom det oppstår en feil i en av de operative.

Kapitlet fortsetter med å beskrive moderne navigasjonshjelpemidler.

 

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT