Veien til flygeryrket

FlyverEn flyger in spe har en lang og ensom vei å gå mot det store målet. Man må være selvstendig og målrettet dersom man skal ha gode odds for å lykkes. En må være forberedt på å klare seg selv dersom man skal utdanne seg til sivil trafikkflyger. Den militære flyskolen er helt annerledes. Forsvaret har harde opptakskrav. Har man først passert dem blir man også tatt godt vare på gjennom resten av utdannelsen.

Det er tre sertifikatnivåer en yrkesflyger må igjennom; privatflygersertifikat (PPL), yrkesflygersertifikat (CPL) og trafikkflygersertifikat (ATPL). I tillegg har det dukket opp et helt nytt sertifikat som kalles multiflygersertifikat (MPL). For MPL gjelder helt andre regler enn for PPL, CPL og ATPL. De reglene kommer vi tilbake til.

Kapitlet fortsetter med å beskrive de ulike sertifikatene, og hva som skal til for å bli flyger.

 

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT