Hvordan været påvirker oss

FlyverKunnskap om vær og vind er avgjørende for en sikker flygning. En flyger må kunne tolke vær og vindforhold etter skyer, vindretninger og topografiske forhold. Lokalkunnskap spiller en viktig rolle for hvordan man legger opp flyturen. Vi vet for eksempel at det blir turbulent når det blåser fra sydøst på Værnes. Med noen små grep kan flygerne gjøre flyturen litt mer behagelig.

En god, presis og sikker værvarsling er avhengig av internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling. Meteorologien kan vise til internasjonalt samarbeid over lang tid. I 1873 ble International Meteorological Organisation (IMO) opprettet i Wien. IMO ble til FN-organet WMO (World Meteorological Organization) i 1951.

FlyverDet norske meteorologiske institutt (DNMI) har omtrent 250 meteorologiske bakkestasjoner som rapporterer værobservasjoner. Observasjonspostene er spredd utover hele landet vårt, blant annet på flyplasser, oljeplattformer og observasjonsskip ute i havet. Værvarsling er dyrt, men prisen for dårlig og upresis værvarsling er mye høyere.

Kapitlet fortsetter med å beskrive ulike værfenomen som påvirker oss når vi flyr.

 

 

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT