Vi mennesker har vært opptatt av å fly siden tidenes morgen. Flygning har gitt rom for drømmer, opplevelser og myter. For noen er flyet en døråpner til gode og minnerike opplevelser. Et verktøy som gir nye muligheter og horisonter. Til studier, arbeid og ferie. Flygning er også en berikende og utviklende hobby.

Studier viser at så mange som 40 prosent av passasjerene har en frykt for å fly. De opplever ubehag og redsel lenge før flyturen. Frykten reduserer gleden ved reisen og gir en svekket livskvalitet.

Boken gir en god introduksjon av flyet og flybransjen. På en enkel og leservennlig måte forklarer forfatteren hvordan fly flyr.

Flyver

 

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT